4G IP kamera PC CMS
Detalji prijave
  • Lozinka za prijavu u MiFi: 1234567890 
  • MiFi IP: 192.168.100.1 lozinka: admin
  • AirLink CMS, prijava: administrator bez lozinke
  • Zadana prijava/lozinka za kameru: admin/admin